opc_loader
Print deze pagina:

Contactlenzen.net is een onderdeel van Contactlenzen Benelux BV

Algemene voorwaarden die gelden op Contactlenzen.net zijn de algemene voorwaarden van Contactlenzen Benelux BV zoals die hieronder staan beschreven.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Contactlenzen Benelux BV 1.2. Er kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, dit moet door Contactlenzen Benelux BV schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd. 1.3. Door het plaatsen van een bestelling op Contactlenzen.net ga je akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden. 1.4. Contactlenzen Benelux BV behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Met het verzenden van het bestelformulier wordt de bestelling geplaatst en na het plaatsen van de bestelling ontvang je per email een bevestiging op het door jou opgegeven email-adres. 2.2. De bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling. 2.3. Contactlenzen Benelux BV is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren of te beëindigen.

Artikel 3. Prijzen en producten

3.1. Alle prijsopgaven staan vermeld in Euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief de verzendkosten. 3.2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle aanbiedingen van Contactlenzen Benelux BV zijn vrijblijvend en de prijzen kunnen te allen tijde door Contactlenzen Benelux BV worden aangepast, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 3.3. Producten zijn leverbaar en geldig zolang de voorraad strekt. Het kan voorkomen dat je een artikel hebt besteld en dat dit niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan stellen we je daar zo snel mogelijk (per email) van op de hoogte. In overleg met de koper wordt naar een passende oplossing gezocht en anders vervalt de bestelling en wordt de gedane betaling retour gestort. 3.4. Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan of zetfouten, minimale kleur en grootte verschillen door weergave op internet. Tevens kan er sprake zijn van kleine maat of contour verschillen in omvang, vorm en kleur doordat er gewerkt wordt met natuurlijke producten. 3.5. Producten blijven eigendom van Contactlenzen Benelux BV tot ontvangst van betaling van dat betreffende product. 3.6. Indien je bestelt vanuit een ander land dan Nederland, ben je zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten van het betreffende land.

Artikel 4. Betaling en spaarpunten

4.1 Zodra de bestelling is ontvangen, ontvang je een bevestigingsmail waarin vermeld staat: de bestelde artikelen met de totale kosten alsmede de verschuldigde omzetbelasting, de verzendkosten en de betaalwijze. Na ontvangst van de factuur dient de betaling te geschieden binnen 7 werkdagen. Bij uitblijven van de betaling binnen deze termijn, behoudt Contactlenzen Benelux BV zich het recht om de bestelling ongedaan te maken. 4.2 Levering van de artikelen vindt plaats na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag. 4.3 Betaling kan o.a. via ideal internetkassa, paypal of door andere betaalopties zoals men deze vindt in de webshop van Contactlenzen.net. 4.4 Spaarpunten die een klant opbouwt via het spaarsysteem blijven ten alle tijde eigendom van Contactlenzen Benelux BV. Een klant wordt pas eigenaar van de spaarpunten na dat er een betaling heeft plaats gevonden waarbij de klant zijn of haar spaarpunten heeft ingewisseld. Contactlenzen Benelux BV bepaalt de waarde van de spaarpunten en kan de waarde tussentijds wijzigen. Contactlenzen Benelux BV kan aan de klant spaarpunten toekennen of in mindering brengen. Contactlenzen Benelux BV kan het spaarsysteem ten alle tijden stop zetten zonder opgaaf van reden.

Artikel 5 Bezorgen

5.1. Na ontvangst van betaling zullen de artikelen zo spoedig mogelijk worden geleverd. De levertijd verschilt per artikel. Indien het artikel voorradig is, is de levertijd gemiddeld 1 tot 3 werkdagen. Indien de artikelen niet voorradig zijn of gemaakt moeten worden, is de levertijd gemiddeld 3 tot 10 werkdagen. Je ontvangt een email over de te verwachten bezorgdatum indien de levertijd langer is dan 15 werkdagen. De leveringsdatum is indicatief en kan overschreden worden. Je kunt te allen tijde contact opnemen via info@contactlenzen.net over de verwachte leveringstermijn. Contactlenzen Benelux BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. 5.2. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De standaard verzendkosten bedragen binnen Nederland 3,90 euro en binnen België 7,95 euro ongeacht aantal, grootte of gewicht of mits op de website een ander bedrag voor de verzendkosten wordt berekend. 5.3. Contactlenzen Benelux BV laat haar producten bezorgen door PostNL. De bezorgvoorwaarden van PostNL zijn van toepassing. Contactlenzen Benelux BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via PostNL. Ook is Contactlenzen Benelux BV niet aansprakelijk als men de bestelling niet ontvangt omdat men het adres niet juist heeft ingevoerd. In geval van weigering van de aangeboden zaken komen de kosten van retourzending en het risico van beschadiging van de geweigerde bestelling voor rekening van de koper. 5.4. Contactlenzen Benelux BV levert uitsluitend aan alle adressen (m.u.v. postbusadressen) in Nederland en België.

Artikel 6. Garantie, ruilen en retourneren

6.1. Heb je de bestelling ontvangen en is deze verkeerd door Contactlenzen Benelux BV geleverd, beschadigd of incompleet geleverd dan kun je binnen 7 dagen de aankoop retourneren of ruilen, mits de artikelen in originele verpakking zitten zoals zij geleverd zijn, onbeschadigd, ongeopend en niet beschreven zijn. 6.2. Wordt de bestelling retour gestuurd omdat deze door eigen toedoen verkeerd is besteld of retour gestuurd door welke reden dan ook, dan zal Contactlenzen Benelux B.V. een bedrag van 3,95 euro aan administratieve kosten in rekening brengen, welke verekend zal worden met het terug te ontvangen bedrag. Contactlenzen Benelux BV is niet verantwoordelijk voor producten die zoek raken tijdens het retourtraject of zelfs helemaal nooit aankomen, deze verantwoordelijkheid en onkosten liggen bij de afzender. Contactlenzen Benelux BV adviseert haar klanten om retouren met track en trace te verzenden om vermissing van een retour te verkleinen, dit in het belang van de klant. 6.3. Je dient binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling, de retourzending of ruiling vooraf kenbaar te maken door een email te sturen naar info@contactlenzen.net of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, onder vermelding van naam, email-adres, artikelnaam, bestelnummer en reden van retourneren of ruilen. Na ontvangst van onze retourbevestiging per email dien je het product binnen 7 werkdagen nadat je het product hebt ontvangen, aan ons te retourneren. 6.4. De artikelen dienen in originele verpakking en onbeschadigd, ongeopend en onbeschreven te worden geretourneerd, inclusief bijbehorende originele pakbon. Na ontvangst van je retour in goede orde, zullen wij het aankoopbedrag terugbetalen middels bankoverschrijving binnen gemiddeld 30 werkdagen. Producten die wij retour ontvangen en in strijd zijn met de eisen die wij stellen aan retourneren zoals hier boven staat beschreven, kunnen niet worden gecrediteerd en zullen naar de klant terug worden gestuurd alvorens deze een betaling maakt aan Contactlenzen Benelux BV van 4,80 euro geldend voor inwoners van Nederland of 8,75 euro voor inwoners van België.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1  Contactlenzen Benelux BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel als gevolg van het gebruik of verkeerd gebruik van contactlenzen, lenzenvloeistof en/of andere producten die worden besteld via Contactlenzen.net. Ook is Contactlenzen Benelux BV niet aansprakelijk voor verlies (door koper) van de geleverde artikelen en beschadiging van het geleverde artikel door verkeerd gebruik. Contactlenzen Benelux BV heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien de informatie niet juist en/of onvolledig is, is Contactlenzen Benelux BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuiste en/of onvolledige informatie op haar website. Contactlenzen Benelux BV is niet aansprakelijk voor door haar gegeven adviezen met betrekking tot het gebruik van contactlenzen en vloeistoffen. Contactlenzen Benelux BV is niet verantwoordelijk voor druk-, tik-, zet fouten op deze website doch zal deze zo snel mogelijk aanpassen indien dit zich voordoet.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Contactlenzen Benelux BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaronder in de wet en in de jurisprudentie wordt begrepen, onder andere en in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Contactlenzen Benelux BV. In geval van overmacht is Contactlenzen Benelux BV nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 9. Privacy

9.1 Alle aan Contactlenzen Benelux BV verstrekte persoonsgegevens waaronder ook de sterkte van de ogen, worden zorgvuldig bewaard door Contactlenzen Benelux BV. Contactlenzen Benelux BV werkt samen met andere partijen, zoals leveranciers van contactlenzen en vloeistoffen. Peroonsgegevens waaronder ook de sterkte van de ogen kunnen worden doorgegeven aan desbetreffende leverancier om contactlenzen op sterkte te kunnen bestellen en deze eventueel direct naar de klant te laten versturen vanuit de leverancier. Persoonsgegevens zullen dan ook alleen worden gebruikt of worden verstrekt aan derden uitsluitend om de bestelling te kunnen afronden en de bestelling bij de klant aan het opgegeven adres te kunnen leveren en zullen nooit worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden. Persoonsgegevens kunnen door Contactlenzen Benelux BV worden gebruikt voor het versturen van bestellingen, eventueel contact opnemen met de klant naar aanleiding van een bestelling en het eventueel voor het versturen van nieuwsbrieven. In specifieke gevallen is Contactlenzen Benelux BV gerechtigd informatie over de identiteit van de bezoeker openbaar te maken indien dit wettelijk vereist is. De bestellende klant gaat akkoord met de de geldende privacy regels zoals die hier staan vermeld, doormiddel van het aanvinken van de algemene voorwaarden zijnde akkoord zoals deze optie te vinden is in het bestelproces. Gaat men niet akkoord met de algemene voorwaarden, dan kan men geen bestelling plaatsen.

Artikel 10. Copyright

Er mag niets van deze website worden overgenomen, opgeslagen of verspreid worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Contactlenzen Benelux BV.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Contactlenzen Benelux BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.